پندنامه
65 بازدید
تاریخ ارائه : 9/15/2013 9:04:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

عاقلانه ترین کلمه "احتیاط" است ، حواست را جمع کن

دست و پا گیر ترین کلمه"محدودیت" است ، اجازه نده مانع پیشرفتت شود

سخت ترین کلمه"غیر ممکن" است ، اصلا وجود ندارد

مخرب ترین کلمه"شتابزدگی" است ، مواظب پل های پشت سرت باش

تاریک ترین کلمه"نادانی" است ، آن را با نور علم روشن کن

کشنده ترین کلمه"اضطراب" است ، آن را نادیده بگیر

صبور ترین کلمه"انتظار" است ، همیشه منتظرش بمان

با ارزش ترین کلمه"بخشش" است ، سعی خود را بکن

قشنگ ترین کلمه"خوشرویی" است ، راز زیبایی در آن نهفته

سازنده ترین کلمه"گذشت" است ، آن را تمرین کن

من+تو=ما

پرمعنی ترین کلمه"ما" است ، آن را به کار ببر

عمیق ترین کلمه"عشق" است ، به آن ارج بده

بی رحم ترین کلمه"تنفر" است ، با آن بازی نکن

خودخواهانه ترین کلمه"من" است ، از آن حذر کن

نا پایدارترین کلمه"خشم" است ، آن را در خود فرو بر

بازدارنده ترین کلمه"ترس" است ، با آن مقابله کن

با نشاط ترین کلمه"کار" است ، به آن بپرداز

پوچ ترین کلمه"طمع " است ، آن را در خود بکش

سازنده ترین کلمه"صبر" است ، برای داشتنش دعا کن

روشن ترین کلمه"امید" است ، همیشه به آینده امیدوار باش