هفته اکرام فرصتی برای صدقه کتاب
47 بازدید
محل نشر: هفته نامه کتاب هفته /شماره 392/صفحه 1 /یادداشت
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/04/29
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این یادداشت با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در جهت ترویج فرهنگ صدقه کتاب نگاشته شده است