ماه رمضان ؛ بهار انس با خدا
47 بازدید
محل نشر: هفته نامه کتاب هفته /شماره 390/صفحه 3
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/04/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نگاهی به کتاب «آداب روزه داری احوال روزه داران» که مجموعه ای از بیانات مقام معظم رهبری در طول 22 سال گذشته است .