فیلم کوتاه حضور
50 بازدید
محل ارائه: انجمن فیلم استان آذربایجان شرقی (تبریز)
نوع اثر: لوح فشرده
کشور محل پخش: ایران
تاریخ نمایش : 1380
زبان : فارسی
زبان : فارسی
داستان مردی است که در مسجد رو به قبله خوابیده است و خادم مسجد با غضب وی را بیدار میکند که خجالت نمی کشی در حضور خداوند خوابیده ای و پاهایت را دراز کرده ای ! جوان با حالتی روحانی می گوید پدر جان تو بگو خدا کجا نیست من آنجا بخوابم !