نشریه الکترونیکی فانوس (ویژه رمضان)
43 بازدید
محل ارائه: نهاد رهبری در دانشگاهها
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1391
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت تولید کننده (برنامه نویسی ، گرافیک ، تهیه مطالب)
زبان : فارسی
این نشریه مجموعه ای از سخنرانیها و کتب الکترونیکی و تصاویر مرتبط با ماه رمضان می باشد .