نشریه الکترونیکی فکرت (ویژه اساتید کشور)
49 بازدید
محل ارائه: مرکز هم اندیشی اساتید نهاد رهبری در دانشگاهها
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1390
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مدیر تولید و برنامه نویس
زبان : فارسی
این نشریه به صورت مولتی مدیا مجموعه ای از مطالب از قبیل سخنرانیها و مصاحبه ها و فیلمهای مستند و آموزشی را در قالبی زیبا برای اساتید کشور ارائه می دهد .